NEDERLANDSTALIGE INFORMATIE OVER MOODSTRATIFICATION

Het onderzoeksproject MOODSTRATIFICATION is een Europees samenwerkingsproject onder coördinatie van professor Drexhage van het ErasmusMC in Rotterdam. Dit onderzoek gaat over de invloed van ons immuunsysteem op de ontwikkeling van ons brein, en de gevolgen daarvan voor de klinische praktijk. Wanneer het immuunsysteem niet goed functioneert, dan kan dit al in de kindertijd leiden tot ontregeling van de ontwikkeling en de functie van het brein. De ontwikkeling van de delen in ons brein die onze emoties en stress-respons regelen (de hippocampus) staat onder invloed van immuun cellen, met name onder invloed van de microglia (de immuuncellen in het brein) en T cellen. Als de microglia en T cellen niet goed functioneren dan verloopt de ontwikkeling van de hippocampus niet goed. Die verstoorde ontwikkeling leidt vervolgens tot een verkeerd reageren op stress, met bijvoorbeeld depressies, angststoornissen of psychose tot gevolg.

Lees in dit artikel meer over het project: https://amazingerasmusmc.nl/actueel/bron-stemmingsstoornis-beter-in-beeld/

Nederlandstalige informatiebijeenkomsten: zie agenda.

Contactgegevens (Nederlands en Engelstalig): zie contactpagina.

 

Trials
In 2019-2022 vinden trials plaats in Parijs (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) en in Milaan (Ospedale San Raffaele SRL (OSR)), waarbij lage dosis IL-2 wordt gegeven aan patiënten die een depressieve periode doormaken.
Lees hier meer over deze trial (=Engelstalig): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04133233

Waarschijnlijk volgen de komende jaren meer trials binnen de andere deelnemende klinieken (onder andere in Nederland). Op deze website houden we u hiervan op de hoogte.